نحوه ورود به بازار جهانی

نحوه ورود به بازار جهانی

سرمایه‌گذاری مستقیم، تبدیل شدن به یک برند جهانی و رقابت برای پیشبرد سود اقتصادی از جمله اهداف اصلی ساخت کسب و کار بین ‌المللی است. با توجه به ورود فناوری و استفاده روزافزون از فضای مجازی، ساخت کسب و کار بین‌ المللی و چگونگی نحوه مدیریت آن، از جمله عوامل مؤثر برای جذب...
روش های ورود به بازار بین الملل (در زمان درست وارد شوید)

روش های ورود به بازار بین الملل (در زمان درست وارد شوید)

سرمایه گذاری در بازار دیگری می تواند مخاطره آمیز باشد و به سرمایه اولیه زیادی نیاز دارد، اما پاداش آن می تواند بسیار زیاد باشد. در ترجمه مدل کسب و کار با فروش محصول یا خدمات خود در کشوری دیگر، می توانید خود را با ساخت شرکت به بازارهای بزرگ معرفی کنید، فروش و سود خود...