نحوه ورود به بازار جهانی

نحوه ورود به بازار جهانی

سرمایه‌گذاری مستقیم، تبدیل شدن به یک برند جهانی و رقابت برای پیشبرد سود اقتصادی از جمله اهداف اصلی ساخت کسب و کار بین ‌المللی است. با توجه به ورود فناوری و استفاده روزافزون از فضای مجازی، ساخت کسب و کار بین‌ المللی و چگونگی نحوه مدیریت آن، از جمله عوامل مؤثر برای جذب...