اهمیت محتوای متنی در شبکه های اجتماعی-خلق مشتری

اهمیت محتوای متنی در شبکه های اجتماعی-خلق مشتری

با توجه به سیل عظیم و متنوع شبکه‌های اجتماعی، دیگر تبلیغات و شیوه‌های بازاریابی به شکل سنتی پاسخگوی برآورده کردن نیازهای صاحبان کسب و کار نیست. به عبارتی استفاده از دنیای مجازی و در دسترس بودن آن برای تمامی افراد در سراسر جهان سبب شده تا قواعد بازی بازاریابی تغییر...